Stredoveké slávnosti na Hrušove 

29.9.2009, Hrušov, Slovensko

Na počesť obnovenia hradu Hrušov a otvorenia „Turistickej cesty po stredovekých hradoch Euroregiónu“ sa 29. septembra 2009 konali hradné dni na Hrušove. Ich súčasťou bolo odhalenie informačnej tabule, výstava fotografií, prehliadka zrekonštruovanej časti hradu, či muzicírovanie dobových hudobníkov.

Tovarišstvo sa ku „slovu a činu“ dostalo na dolnom nádvorí hradu. Na vystupovanie sme si ani nemohli priať krajšie miesto – obklopovali nás múry mohutného hradu a oproti bol trávnatý kopec plne obsadený divákmi. Majster Peter Koza rozprával o historických obdobiach, ktoré sa týkali hradu – od Tatárov až po baroko.

Súčasťou rozprávania bola aj ukážka zakladania „požiaru“ pomocou kresadla, kamienka a práchna, keďže nejeden hrad na území Slovenska padol za obeť práve požiaru.

Okrem už tradičných ukážok šermu a dobového tanca mohli diváci vidieť aj zaujímavé porovnanie v rozdielnej rýchlosti použitia muškety a luku. Za tú istú dobu, čo mušketier vystrelil, nabil a znova vystrelil, dokázal lukostrelec vystreliť 10 šípov! A to sa mušketier naozaj snažil a nabíjal, akoby oproti nemu stál celý šík nepriateľov.

Program to bol naozaj vydarený, a to najmä vďaka príjemným divákom a skvelému jesennému počasiu, ktoré sa s nami i hradom Hrušov rozlúčilo bohatou nádielkou slnečných lúčov.

Za poskytnuté fotografie ďakujeme pánovi Antonovi Kaiserovi!

Galéria

Prednáška - ukážka...

Rozdúchavanie plameňa.
(autor fotografie...

Ukážky šermiarskych techník.
(autor...

Príprava na streľbu...
(autor fotografie...

... a samotná salva!
(autor fotografie je...

... tu sa niečo chystá...
(autor...

Zábavka v podobe tanca.
(autor fotografie...

Prvý duel.
(autor fotografie je Anton...

... ešte stále prvý duel.
(autor...

Ukážka španielskej školy...

Už takmer legendárna 'škola...

A jej zdarný záver...
(autor...

Aj ženy bojovali...
(autor fotografie...

... keď to bolo potrebné.
(autor...