Odpečatenie brán mesta Bratislava 2019 

27.4.2019, Bratislava, Slovensko

Milí priatelia,

mesto Bratislava aj tento rok oficiálne otvorí svoje mestské brány pre turistov a nastávajúcu turistickú sezónu. Tohto podujatia sa už tradične zúčastní aj TOSTABUR a predvedie sa svojim šermiarskym umením. No nie len to je na pláne - počas celého dňa čakajú návštevníkov rôzne zaujímavé sprievodné podujatia.

Viac informácií na stránke BKIS.

 

Galéria