Gallery - Odpečatenie brán mesta Bratislava 2016

Odpečatenie brán mesta Bratislava 2016
mušketierska salva

bajonet

zástava, vlajka

markytánka

halapartňa, prilba

jazdec

zástavník

Primaciálne námestie

Primaciálne námestie

oštep

Peter Koza

primaciálny palác