Gallery - Rímske hry 2019

Rímske hry 2019
Tostabur, šerm, rytier

Príchod cisára.

Tostabur, šerm, rytier

Slávnostného sprievodu sa zúčastnili aj...

Tostabur, šerm, rytier

Podujatím sprevádzal vtipný a vždy...

Tostabur, šerm, rytier

Legionári, barbari i gladiátori nastúpení v...

Tostabur, šerm, rytier

Rozprávanie o rímskom inžinierstve.

Tostabur, šerm, rytier

A tu už začína vzbura a dobíjanie hradieb!

Tostabur, šerm, rytier

Útok je postupne odrazený.

Tostabur, šerm, rytier

Na pomoc prichádza aj rímska jazda.

Tostabur, šerm, rytier

Tostabur, šerm, rytier

Vzbura bola krvavo potlačená, až museli prísť...

Tostabur, šerm, rytier

Začína cvičenie legionárov a predvedenie ich...

Tostabur, šerm, rytier

Vrhanie oštepov - píl.

Tostabur, šerm, rytier

Známa to korytnačka :)

Tostabur, šerm, rytier

A útok dorastu na rímske šíky :)

Tostabur, šerm, rytier

Antické tance.

Tostabur, šerm, rytier

Tostabur, šerm, rytier

Tostabur, šerm, rytier

Súboj gladiátorov.

Tostabur, šerm, rytier

Zisťovanie nálad v publiku - prežije, alebo...

Tostabur, šerm, rytier

Začiatok nočnej ohňovej show...

Tostabur, šerm, rytier

Tostabur, šerm, rytier

Tostabur, šerm, rytier

Tostabur, šerm, rytier

Tostabur, šerm, rytier

Tostabur, šerm, rytier

Tostabur, šerm, rytier

Tostabur, šerm, rytier

Tostabur, šerm, rytier