Múzeum vojenskej histórie Viedeň 

2.10.2010, Viedeň, Rakúsko

     V sobotu 2. 10. 2010 sme sa vo Viedenskom vojensko – historickom múzeu zúčastnili akcie s názvom „Dlhá noc“ – čo je obdoba našej Noci múzeí a galérií. Program bol v duchu európsko-tureckých vojen a tejto téme boli prispôsobené aj naše vystúpenia. Diváci uvideli spolu 4 prednášky majstra Kozu, doplnené o ukážky barokového aj orientálneho šermu a brušné tance.

Niekoľko fotiek z tejto akcie nájdete na stránke múzea.