Rímsky program pre žiakov 

8.10.2010, Bratislava (Petržalka), Slovensko

Tovarišstvo sa zúčastnilo spoločného medzinárodného projektu Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa, kde sa okrem Slovákov zúčastnili aj ich českí a nemeckí priatelia. Aj napriek obavám z chladného počasia sa deň nakoniec ukázal ako celkom slnečný...

Po úvodnej prednáške P. Kozu sme predviedli nielen ako vyzerala rímska armáda, ale aj ako fungovala vtedajšia kuchyňa či niektoré ďalšie aspekty rímskeho života.

Najzaujímavejšou časťou bolá tá, kde si účastníci mohli sami vyskúšať rímsky výcvik, vrhanie píl (oštepov) alebo ozajstné rímske hry.

Nadšenci zo slovenskej strany potom predviedli pred zvyškom školy ako si nacvičili pochod a povely na rímsky spôsob (za našej výdatnej pomoci) a česká strana sa zase blysla skladaním korytnačky (taktiež).

Dopoludne sa stratilo ako voda a my sme odišli potešení, že sa našlo toľko záujemcov o históriu. Keby aj iné školy pristupovali k výuke takýmto interaktívnym spôsobom, určite by sa domov vracalo viac nadšených žiakov...