Galéria - Tovarišské aprobácie 2015

Tovarišské aprobácie 2015
historická šermiareň

Vybodávanie povinnej otázky.

historická šermiareň

Mladé dámy aj páni predviedli svoje prvé...

historická šermiareň

Ďalšia odhodlaná mladá dvojica.

historická šermiareň

A tu už skúsené šermiarky dokazujú svoje...

historická šermiareň

Budúci vladyka (vpravo).

historická šermiareň

Ukážka školy šermu z 19-teho storočia.

historická šermiareň

Presný zásah!

renesančný šerm

Páni v renesančných kostýmoch predvádzajú...

renesancia

Úspešný únik na stranu a zásah!

Tovarišstvo

Mladí elévi pred slávnostným obradom...

Tovarišstvo

Gratulácie a všeobecná radosť :)

renesancia

Slávnostného dňa sa zúčastnili aj čestní...

Tovarišstvo

Na atmosféru našich podujatí je najlepšie...

Tovarišstvo

Svojich kolegov prišli podporiť aj starší...

hostina

Hostiny u majstra Kozu sú už pojmom - a inak...