Galéria - Bratislavské korunovačné dni 2018

Bratislavské korunovačné dni 2018
Tostabur, rytier

Pôchodzky Starým mestom Bratislavy, ktoré...

Tostabur, rytier

Sprievod s nosičmi insígnií pred budovou...

Tostabur, rytier

Príchod hlavných postáv pred začiatkom...

Tostabur, rytier

Historický sprievod v celej svojej kráse a...

Tostabur, rytier

Usmiati a spokojní účinkujúci sú predpokladom...

Tostabur, rytier

Na koňoch sediaci Maximilián II. Habsburský...

Tostabur, rytier

Sprievod sa pohýňa z hradu.

Tostabur, rytier

Urastený nosič kráľovského meča, za ním...

Tostabur, rytier

V sprievode kráčali strelci...

Tostabur, rytier

...vetrom ošľahaní žoldnieri...

Tostabur, rytier

...a rytieri so svojimi družinami.

Tostabur, rytier

V rytierskych družinách samozrejme nechýbali...

Tostabur, rytier

Kráľovský manželský pár v celej svojej...

Tostabur, rytier

Kráľovná láskavo rozdávala úsmevy a pozdravy...

Tostabur, rytier

Na Hlavnom námestí sa predviedli všetci...

Tostabur, rytier

Rudolf II. Habsburský, potomok Maximilána II...

Tostabur, rytier

Uhorská šľachta v podobe nosičov insígnií.

Tostabur, rytier

Stolovanie jeho výsosti Maximiliána II.

Tostabur, rytier

Poučná a zábavná módna prehliadka...

Tostabur, rytier

...ktorej súčasťou bolo aj predvedenie...

Tostabur, rytier

Na Tyršovom nábreží sa odohral rytiersky...

Tostabur, rytier

Rytierom sa v turnaji darilo skvele, všetci...

Tostabur, rytier

Turnaj graduje, panoši povdzbudzujú!

Tostabur, rytier

Záverečný súboj rytiera Štefana a Gogofroa.