Galéria - Rímske hry 2018

Rímske hry 2018
Tostabur, meč, Rím

Tostabur, meč, Rím

Šermiarsky majster Ing. Peter Koza.

tostabur, meč, Rím

Sústredenie... :)

Tostabur, meč, Rím

Predvedenie siete vrhanej na súpera.

Tostabur, meč, Rím

Rímsky jazdec a jeho oddaný spoločník :)

Tostabur, meč, Rím

Sám Cézar v spoločnosti dámy s hroznom :)

Tostabur, meč, Rím

A tu už na ceste do Gerulaty.

Tostabur, meč, Rím

Vysmiate devy zdraviace pospolitý ľud.

Tostabur, meč, Rím

Predstavenie Hrdinské báje antického Ríma.

Tostabur, meč, Rím

Predstavenie Hrdinské báje antického Ríma.

Tostabur, meč, Rím

Predstavenie Hrdinské báje antického Ríma.

Tostabur, meč, Rím

Predstavenie Hrdinské báje antického Ríma.

Tostabur, meč, Rím

Predstavenie Hrdinské báje antického Ríma.

Tostabur, meč, Rím

Antické tance.

Tostabur, meč, Rím

Antické tance.

tostabur, meč, Rím

Predstavenie Rex gallorus datum.

Tostabur, meč, Rím

Predstavenie Rex gallorus datum.

Tostabur, meč, Rím

Príchod Cézara na úvod predstavenia Roma...

Tostabur, meč, Rím

Cézar a jeho dámska spoločnosť.

Tostabur, meč, Rím

Prísne oko veliteľa...

Tostabur, meč, Rím

...dohliada na legionárov.

Tostabur, meč, Rím

Rímska jazda - equites.

Tostabur, meč, Rím

Predvádzanie obratnosti jazdcov.

Tostabur, meč, Rím

Predvádzanie obratnosti jazdcov.

Tostabur, meč, Rím

Predvádzanie obratnosti jazdcov.

Tostabur, meč, Rím

Anubis stínajúci porazeného gladiátora.

Tostabur, meč, Rím

Súboje gladiátorov...

Tostabur, meč, Rím

...a ich vzájomné vyvražďovanie ako trest za...

Tostabur, meč, Rím

Ten najlepší spomedzi gladiátorov sa dočkal...