Galéria - Bernau 2020

Bernau 2020
Tostabur, šerm, história

Gladiátori sa chystajú na prvé vystúpenie.

Tostabur, šerm, história

Obávaní janičiari.

Tostabur, šerm, história

Krásky a elegáni z obdobia 30-ročnej vojny.