Galéria - Rytieri na Devíne - 3.7.2021

Rytieri na Devíne - 3.7.2021
Tostabur, rytier, Devín

Renesančné tanečné predstavenie.

Tostabur, rytier, Devín

Renesančné tanečné predstavenie.

Tostabur, rytier, Devín

Renesančné tanečné predstavenie.

Tostabur, rytier, Devín

Renesančné tanečné predstavenie.

Tostabur, rytier, Devín

Renesančné tanečné predstavenie.

Tostabur, rytier, Devín

Renesančné tanečné predstavenie.

Tostabur, rytier, Devín

Medzi jednotlivými programami si diváci mohli...

Tostabur, rytier, Devín

...alebo odviezť svoje ratolesti na drevenom...

Tostabur, rytier, Devín

Prednáška šermiarskeho majstra Petra Kozu.

Tostabur, rytier, Devín

Prednáška šermiarskeho majstra Petra Kozu.

Tostabur, rytier, Devín

Majster kováč :)

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - príchod rytiera a jeho dámy.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - naberanie venčekov na drevco.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - Norimberská ruža.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - Norimberská ruža.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - preberanie zástavy po...

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - sekanie kapusty.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - zabodávanie meča.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - súboj panošov.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - súboj panošov.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - klanie kopijami.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - rytier odvádzaný po prehratom...

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - klanie.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - klanie.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - klanie.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - klanie.

Tostabur, rytier, Devín

Rytiersky turnaj - klanie.

Tostabur, rytier, Devín

Víťazný rytier odmenený mečom.

Tostabur, rytier, Devín

Oslávenec - šermiarsky majster Peter Koza :)

Tostabur, rytier, Devín

Oslávenec - šermiarsky majster Peter Koza :)

Tostabur, rytier, Devín

Oslávenec - šermiarsky majster Peter Koza :)

Tostabur, rytier, Devín

Recitál hudby a poézie.