Galéria - Rytieri na Devíne - 7. august 2021

Rytieri na Devíne - 7. august 2021
Tostabur, Devín, šerm

Otvárací ceremoniál - turecká armáda a...

Tostabur, Devín, šerm

Otvárací ceremoniál - turecká armáda a...

Tostabur, Devín, šerm

Otvárací ceremoniál - lukostreľba.

Tostabur, Devín, šerm

Otvárací ceremoniál - turecká armáda a...

Tostabur, Devín, šerm

Šermiarsky majster Peter Koza a jeho...

Tostabur, Devín, šerm

Predstavenie Hrdinovia protitureckých bojov.

Tostabur, šerm, Devín

Predstavenie Hrdinovia protitureckých bojov.

Tostabur, šerm, Devín

Predstavenie Hrdinovia protitureckých bojov.

Tostabur, šerm, Devín

Orientálne tance.

Tostabur, šerm, Devín

Orientálne tance.

Tostabur, šerm, Devín

Predstavenie Náš tatko.

Tostabur, šerm, Devín

Predstavenie Náš tatko.

Tostabur, šerm, Devín

Predstavenie Náš tatko.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Bojovníci z Pukanca, Krupiny a Levíc.

Tostabur, šerm, Devín

Katarína Thurzo, dcéra palatína Juraja Thurzo.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj - záverečná poklona divákom.