Galéria - Opera ´Svätopluk´ 2008 - 2010

Opera ´Svätopluk´ 2008 - 2010

Česťo a Steve ako dvaja vlci, čo sa pod...

... a tu ako oddaní bojovníci svojich pánov.

Spolu s predstaviteľkou ´Ľutomíry´ - Petrou...

Slobodný šermiarsky majster Peter Koza...