Prezentácia Tostabur Espadrones 2

17. január 2011Z tovarišského dňa v roku 2010.